Rezultati - Sv Martin 2014 - Streljačka udruga Mars